REGULAMENT

regulament.png
Alege una din secțiunile de mai jos:

Generalități

Filiala Teritorială Timiș a Ordinului Arhitecților din România1 organizează în 2016 bienala timișoreană de arhitectură (BETA)2 cu tema PRIVEȘTE ORAȘUL3.

BETA însumează o serie de acțiuni, proiecte, evenimente, expoziții structurate pe baza a 3 categorii: EDUCAȚIE, PROFESIE, ORAȘ.

Expoziția-concurs BETA 2016 constituie evenimentul central al bienalei, fiind concepută ca o interfaţă de relaţionare atât în cadrul profesiei, cât şi între profesie şi mediul socio-cultural în care aceasta activează.

Expoziția-concurs se va desfășura în perioada 21 iunie - 26 noiembrie 2016 și va avea un caracter euroregional, prin deschiderea concursului în euroregiunea DKMT4.

Organizarea concursului în acest format se bazează pe similaritățile de context din euroregiune, încurajând participarea la o scară mai largă și contribuind astfel la dezvoltarea unui dialog multilateral despre viitorul profesiei.

Concursul se desfășoară on-line, pe site-ul competition.betacity.eu (accesibil în română / maghiară / sârbă) care va conține toate materialele necesare înscrierii.


1Filiala Teritorială Timiș a Ordinului Arhitecților din România își propune să comunice societății că arhitectura reprezintă un act de cultură de interes public, cu implicaţii urbanistice, economice, sociale şi ecologice. Filiala are ca obiective promovarea arhitecturii de calitate în toate formele și manifestările sale, crearea și susținerea unui mediu de interacțiune (între corpul profesional, administrație, societate civilă și diverși stakeholderi), adaptarea educaţiei de arhitectură la tendinţele mediului socio-economic şi cultural, precum și promovarea identităţii culturale euroregionale în context național și internațional.

2Bienala timișoreană de arhitectură BETA din 2016 continuă seria de anuale organizate de către Filiala Teritorială Timiș a OAR (8 ediții), fiind o platformă de dialog și colaborare care reflectă determinarea noastră, ca echipă și ca organizație profesională, de a modifica modul în care oamenii înțeleg și apreciază mediul construit, având ca scop final îmbunătățirea proceselor prin care ne construim orașele.

3Tema PRIVEȘTE ORAȘUL este un îndemn de a te poziționa și de a intra în dialog, de a te implica în procesul de colaborare implicit unui mediu urban sănătos; ORAȘUL se va înțelege ca o juxtapunere a principalelor dimensiuni care îl compun: umanul și urbanul, deoarece între acestea există o relație reciprocă de modelare.

4Euroregiunea DKMT este o regiune europeană de colaborare transfrontalieră (DKMT indică teritoriul cuprins între Dunăre-Criș-Mureș-Tisa), cuprinzând în prezent județele Timiș, Caraș-Severin, Arad și Hunedoara din România, județele Csongrád și Bács-Kiskun din Ungaria și provincia Vojvodina din Serbia.


Secțiuni

Participanții își vor putea înscrie lucrările la una din următoarele secțiuni:

 1. AMBIENT
 2. LOCUINȚE UNIFAMILIALE
 3. LOCUINȚE COLECTIVE
 4. COMERCIAL
 5. SERVICII
 6. INSTITUȚIONAL
 7. CULTURAL
 8. PATRIMONIU
 9. DEZVOLTARE URBANĂ/RURALĂ
 10. SPAȚIU PUBLIC
 11. INIȚIATIVE PENTRU ARHITECTURĂ DE CALITATE
 12. ARTA ÎN SPAȚIUL PUBLIC
 13. INFRASTRUCTURĂ
 14. LUCRĂRI DE LICENȚĂ
 15. VIZIUNI ARHITECTURALE
 16. TEXT DE ARHITECTURĂ

Eligibilitate și condiții de participare

Condiții generale de participare

Sunt eligibile lucrări5 care se încadrează în cele 16 secțiuni ale concursului și care îndeplinesc cel puțin una din următoarele două condiții:
 • să fie realizate în euroregiunea DKMT (excepție făcând lucrările înscrise în secțiunile 14, 15, 16);
 • să aparțină unor autori care au domiciliul stabil6 în euroregiunea DKMT (excepție făcând lucrările înscrise în secțiunile 14, 15, 16 ai căror autori pot avea domiciliul stabil oriunde în România, Ungaria sau Serbia);

 • Un participant poate depune lucrări în toate secțiunile, însă nu va depune, în calitate de autor principal, mai mult de 3 lucrări în cadrul aceleiași secțiuni.

  Aceeași lucrare nu va fi înscrisă în mai multe secțiuni, excepție făcând lucrările în care se pot delimita domenii diferite de intervenție, aparținând unor autori diferiți. În cazul în care o lucrare este prezentată în mai multe secțiuni, decizia de încadrare (păstrare în cadrul tuturor secțiunilor în care a fost înscrisă sau excludere din cadrul unor secțiuni) aparține organizatorilor.

  Participantul declară, în mod implicit, prin înscrierea de lucrări în concurs, că este deținătorul drepturilor de autor asupra acestora și își asumă toate consecințele legale în cazul în care se dovedește că nu deține drepturile intelectuale asupra tuturor materialelor înscrise. De asemenea, în cazul în care se dovedește în termen de 1 an de la înmânarea unui premiu că deținătorul acestuia nu posedă drepturi de autor asupra lucrării premiate, suma oferită ca premiu se va returna organizatorului.

  Drepturile de autor asupra materialelor înscrise în concurs aparțin autorilor acestora, care își exprimă în mod expres acordul pentru ca organizatorii concursului să stocheze, comunice, publice și distribuie materialele înscrise în concurs, atât în cadrul bienalei, cât și pe parcursul unor viitoare evenimente sau manifestări, în scopul susținerii și promovării lucrării, a autorului și a actului de creație în arhitectură.

  Pentru a fi incluse în expoziția-concurs, toate lucrările trebuie să respecte condițiile tehnice menționate în capitolul Înscriere din prezentul Regulament. În caz contrar, organizatorii au dreptul de a descalifica din concurs lucrările care prezintă abateri.

  Toate textele predate în ambele faze ale concursului trebuie să fie redactate bilingv, obligatoriu în limba engleză și în limba maternă a aplicantului (respectiv română-engleză, maghiară-engleză, sârbă-engleză).

  Organizatorii concursului nu își asumă în nici un fel responsabilitatea în cazul în care terțe părți vor descărca / utiliza materialele de pe site-ul concursului sau din alte surse.

  Membrii juriului, precum și partenerii, angajații sau rudele de gradul I ale acestora, pot participa la concurs doar cu lucrări care se încadrează în secțiunile pe care aceștia nu le jurizează.

  Membrii echipei de organizare nu pot participa la concurs.

  Prin participarea la concurs în cadrul secțiunilor 2-10, arhitecții/conductorii arhitecți/urbaniștii declară pe proprie răspundere că au dreptul de a profesa în țara în care își exercită profesia, în conformitate cu legislația în vigoare a țării respective.

  Prin înscrierea în concurs, participantul declară că a citit și este de acord cu totalitatea prevederilor din prezentul Regulament.


  5prin lucrări se vor înțelege proiecte (realizate sau speculative) / eseuri de arhitectură.

  6în cazul în care lucrările înscrise în concurs nu au fost realizate în euroregiunea DKMT, participanții vor include (atașa) în formularul online de înscriere (a se consulta capitolul Înscriere din prezentul Regulament) o copie după un act de identitate (carte de identitate sau pașaport) din care să rezulte că au domiciliul stabil în DKMT (pentru secțiunille 1-13) sau în România, Ungaria sau Serbia (pentru secțiunile 14, 15, 16).


  Condiții specifice de participare

  În cadrul secțiunii 1. AMBIENT:
 • se pot înscrie spații finalizate în proporție de minim 90% în perioada iunie 2014 – iunie 2016, care fac parte din următoarele categorii: amenajări interioare / iluminat interior / scenografie (spații ale spectacolului);
 • sunt eligibili absolvenții instituțiilor de învățământ superior din domenii precum arhitectură, arhitectură de interior, design, mobilier, arte decorative, scenografie, iluminat, cu diplome și atestate recunoscute în țările de proveniență și de organizațiile profesionale de profil.

 • În cadrul secțiunii 2. LOCUINȚE UNIFAMILIALE:
 • se pot înscrie clădiri finalizate în proporție de minim 90% în perioada iunie 2014 – iunie 2016, inclusiv intervenții7 pe clădiri existente fără valoare patrimonială, care sunt destinate pentru una sau două unități familiale;
 • sunt eligibili arhitecți și conductori arhitecți având dreptul de a profesa în conformitate cu legislația în vigoare a țării în care își exercită profesia, precum și colective coordonate de aceștia.

 • În cadrul secțiunii 3. LOCUINȚE COLECTIVE:
 • se pot înscrie clădiri finalizate în proporție de minim 90% în perioada iunie 2014 – iunie 2016, inclusiv intervenții pe clădiri existente fără valoare patrimonială, care sunt destinate pentru mai mult de două familii;
 • sunt eligibili arhitecți și conductori arhitecți având dreptul de a profesa în conformitate cu legislația în vigoare a țării în care își exercită profesia, precum și colective coordonate de aceștia.

 • În cadrul secțiunii 4. COMERCIAL:
 • se pot înscrie clădiri finalizate în proporție de minim 90% în perioada iunie 2014 – iunie 2016, inclusiv intervenții pe clădiri existente fără valoare patrimonială, care fac parte din următoarele categorii: spații comerciale / birouri / funcțiuni mixte / industrial;
 • sunt eligibili arhitecți și conductori arhitecți având dreptul de a profesa în conformitate cu legislația în vigoare a țării în care își exercită profesia, precum și colective coordonate de aceștia.

 • În cadrul secțiunii 5. SERVICII:
 • se pot înscrie clădiri finalizate în proporție de minim 90% în perioada iunie 2014 – iunie 2016, inclusiv intervenții pe clădiri existente fără valoare patrimonială, care fac parte din următoarele categorii: hoteluri / restaurante / baruri / cluburi / wellness / recreație;
 • sunt eligibili arhitecți și conductori arhitecți având dreptul de a profesa în conformitate cu legislația în vigoare a țării în care își exercită profesia, precum și colective coordonate de aceștia.

 • În cadrul secțiunii 6. INSTITUȚIONAL:
 • se pot înscrie clădiri finalizate în proporție de minim 90% în perioada iunie 2014 – iunie 2016, inclusiv intervenții pe clădiri existente fără valoare patrimonială, din categoria instituții publice sau de interes public ce fac parte din următoarele domenii: socio-cultural (învățământ / sănătate / asistență socială / sport și tineret), apărarare națională (unități militare / unități de învățământ specializate), ordine publică (unități de poliție / unități de pompieri), autoritate publică (instituții ale administrației publice centrale / instituții locale (primării, prefecturi, instituții judecătorești), turism (centre de informare turistică / instituții de turism), alte domenii (instituții de protecție a mediului, de gospodărire a apelor, instituții specializate în cercetare);
 • sunt eligibili arhitecți și conductori arhitecți având dreptul de a profesa în conformitate cu legislația în vigoare a țării în care își exercită profesia, precum și colective coordonate de aceștia.

 • În cadrul secțiunii 7. CULTURAL:
 • se pot înscrie proiecte finalizate în proporție de minim 90% în perioada iunie 2014 – iunie 2016, inclusiv intervenții pe clădiri existente fără valoare patrimonială, care fac parte din următoarele categorii: biblioteci / muzee / teatre / cinematografe / biserici;
 • sunt eligibili arhitecți și conductori arhitecți având dreptul de a profesa în conformitate cu legislația în vigoare a țării în care își exercită profesia, precum și colective coordonate de aceștia.

 • În cadrul secțiunii 8. PATRIMONIU:
 • se pot înscrie proiecte finalizate în proporție de minim 90% în perioada iunie 2014 – iunie 2016, ce fac parte din următoarele categorii: reabilitare / reconversie / restaurare / consolidare;
 • sunt eligibili arhitecți și conductori arhitecți având dreptul de a profesa în conformitate cu legislația în vigoare a țării în care își exercită profesia, precum și colective coordonate de aceștia.

 • În cadrul secțiunii 9. DEZVOLTARE URBANĂ/RURALĂ:
 • se pot înscrie proiecte de peisagistică / masterplan / planificare teritorială / revitalizare a unor zone din mediul urban / revitalizare a unor zone din mediul rural / restructurări urbane;
 • sunt eligibili arhitecți, conductori arhitecți, urbaniști sau peisagiști având dreptul de a profesa în conformitate cu legislația în vigoare a țării în care își exercită profesia, precum și colective coordonate de aceștia.

 • În cadrul secțiunii 10. SPAȚIU PUBLIC:
 • se pot înscrie proiecte implementate în proporție de minim 90% în perioada iunie 2014 – iunie 2016, ce fac parte din următoarele categorii: piețe / străzi sau zone pietonale / parcuri / spații publice temporare / instalații / pavilioane;
 • sunt eligibili arhitecți, conductori arhitecți, urbaniști sau peisagiști având dreptul de a profesa în conformitate cu legislația în vigoare a țării în care își exercită profesia, precum și colective coordonate de aceștia.

 • În cadrul secțiunii 11. INIȚIATIVE PENTRU ARHITECTURĂ DE CALITATE:
 • se pot înscrie proiecte implementate în proporție de minim 90% în perioada iunie 2014 – iunie 2016, ce fac parte din următoarele categorii: proiecte culturale / educație de arhitectură / inițiative participative / politici publice;
 • inițiativele și proiectele înscrise în cadrul acestei secțiuni pot fi realizate de corpul profesional8 , de administrație9 sau de societatea civilă10.

 • În cadrul secțiunii 12. ARTA ÎN SPAȚIUL PUBLIC
 • se pot înscrie lucrări de artă ce au fost implementate în spațiul public în perioada iunie 2014 – iunie 2016;
 • sunt eligibili absolvenții instituțiilor de învățământ superior din domeniul arhitecturii, artelor plastice, artelor vizuale, artelor decorative, design-ului, istoriei și criticii de artă, inclusiv din domeniul noilor medii şi tehnologii bazate pe foto-video şi prelucrarea informaţională a imaginii, cu diplome și atestate recunoscute în țările de proveniență și de organizațiile profesionale de profil.

 • În cadrul secțiunii 13. INFRASTRUCTURĂ:
 • se pot înscrie lucrări pentru infrastructură ce au fost finalizate în perioada iunie 2014 – iunie 2016, care fac parte din următoarele categorii: accesibilitate / infrastructură verde / infrastructură tehnologică (orașul inteligent) / rețele de transport (inclusiv depouri și garaje) / rețele stradale (străzi și profile stradale, poduri, pasaje rutiere, pasarele)
 • sunt eligibili participanți aparținând corpului profesional8.

 • În cadrul secțiunii 14. LUCRĂRI DE LICENȚĂ:
 • se pot înscrie proiecte de finalizare a studiilor de licență din domeniul arhitecturii și urbanismului, realizate în anii universitari 2014/2015 sau 2015/2016;
 • sunt eligibili absolvenți ai instituțiilor de învățământ superior: universități/facultăți/departamente de arhitectură și/sau urbanism din România, Ungaria sau Serbia.

 • În cadrul secțiunii 15. VIZIUNI ARHITECTURALE:
 • se pot înscrie proiecte arhitecturale speculative care reinterpretează rolul arhitecturii (proiecții pentru viitorul arhitecturii): viziuni / strategii / teorii / programe / concursuri;
 • sunt eligibili arhitecți sau urbaniști cu domiciliul stabil în România, Ungaria sau Serbia, având dreptul de a profesa în conformitate cu legislația în vigoare a țării în care își exercită profesia.

 • Secțiunea 16. TEXT DE ARHITECTURĂ:
 • concursul Text de arhitectură stimulează şi promovează discursul teoretic și critic ca element fundamental privind condiția actuală și viitoare a orașelor, fiind totodată un instrument de comunicare cu publicul larg;
 • în cadrul acestei secțiuni se pot înscrie eseuri care tratează tema PRIVEȘTE ORAȘUL10
 • eseurile se vor concretiza sub forma unei expuneri a propriei viziuni asupra tematicii propuse;
 • sunt eligibili participanți interesați de discursul teoretic și critic de arhitectură atât din domeniul arhitecturii și urbanismului (arhitecți, urbaniști, cadre universitare sau studenți/masteranzi/doctoranzi ai universităților/facultăților/departamentelor de arhitectură și/sau urbanism), cât și din alte domenii conexte (sociologi, psihologi, critici de artă și teoreticieni, filizofi, etc.);
 • sunt eligibili participanți cu domiciliul stabil în România, Ungaria sau Serbia.

 • 7prin intervenții se vor înțelege reconversii sau extinderi ale unor clădiri existente.

  8prin corp profesional ne referim la o serie de profesii responsabile de proiectarea, construirea și buna întreținere a mediului construit: arhitecți, urbaniști, peisagiști, ingineri (structuriști, instalatori, electricieni, de trafic, etc.), restauratori, constructori, inclusiv specialiști din domeniul IT, având dreptul de a profesa în conformitate cu legislația în vigoare a țării în care își exercită profesia.

  9prin administrație ne referim la toți acei membri ai comunității, angajați ai statului, care au responsabilitatea de a administra mediul construit prezent și viitor.

  10prin societate civilă ne referim la membrii societății, care nu fac parte nici din corpul profesional și nici din cel administrativ, și care influențează și sunt influențați zilnic de mediul construit (forme asociative de tip apolitic constituite conform legislației în vigoare a țării de proveniență, care intervin pe lângă factorii de decizie, pe lânga instituţiile statului de drept pentru a le influenţa, în sensul apărării drepturilor şi intereselor unor grupurilor de cetăţeni pe care îi reprezintă).

  11Tema PRIVEȘTE ORAȘUL este un îndemn de a te poziționa și de a intra în dialog, de a te implica în procesul de colaborare implicit unui mediu urban sănătos; ORAȘUL se va înțelege ca o juxtapunere a principalelor dimensiuni care îl compun: umanul și urbanul, deoarece între acestea există o relație reciprocă de modelare.


  Înscriere

  Pentru secțiunile 1-15 concursul se desfășoară în 2 etape: preselecție și jurizare finală (a lucrărilor selectate în urma etapei de preselecție), iar pentru secțiunea 16 – Text de arhitectură într-una singură, respectiv jurizare.

  Înscriere secțiuni 1-15

  ETAPA 1 - PRESELECȚIA

  Înscrierea în etapa de preselecție constă în:
  a. completarea online a formularului de înscriere, disponibil pe site;
  b. atașarea unui fișier conținând prezentarea lucrării;
  c. atașarea unui fișier conținând copia după actul de identitate al participantului, din care reiese că acesta are domiciliul stabil în DKMT (pentru secțiunile 1-13) sau în România, Ungaria sau Serbia (pentru secțiunile 14,15);
  d. atașarea unor materiale (3 fotografii sau vizualizări ale lucrării și un text de prezentare a lucrării).

  b.1. Fișierul conținând prezentarea lucrării se va completa după un model cadru (layout) pus la dispoziție pe site, denumit LAYOUT ÎNSCRIERE, care se poate descărca din cadrul secțiunii în care se va înscrie lucrarea sau din cadrul formularului de înscriere online pentru etapa 1.

  b.2. Este obligatorie, pentru toți participanții, folosirea modelului cadru (layout-ului) de prezentare a lucrării.

  b.3. Nerespectarea modelului cadru (layout-ului) de prezentare duce la descalificarea lucrării de către organizatori.

  b.4. Fișierul conținând prezentarea lucrării se va atașa în format JPG, rezoluție de 2500 pixeli pe latura scurtă, va avea o dimensiune maximă de 15MB și va conține:
 • date, text explicativ redactat bilingv - în limba engleză și în limba maternă a aplicantului;
 • desene (plan de situație, planurile nivelurilor cu legende, secțiuni, fațade, detalii, scheme explicative, etc.);
 • imagini (fotografii sau vizualizări ale lucrării, fotografii ale machetei, etc.)
 • b.5. Fiecare proiect va fi identificat pe baza unui cod format din 3 litere și 2 cifre la alegerea participantului (de exemplu ABC12, XYZ32, XOY00, etc.). Codul de identificare va fi integrat în denumirea fișierului conținând prezentarea lucrării care se va înscrie în concurs, respectând modelul: PRESELECTION_ABC12_SECTION NAME (de exemplu: PRESELECTION_XYZ32_AMBIENT). În cazul în care un participant înscrie în concurs mai multe lucrări, acesta va atribui un cod distinct pentru fiecare lucrare care se va înscrie individual, folosind aceleași specificații.

  c.1. Fișierul conținând copia după actul de identitate se va atașa în format JPG și va avea o dimensiune maximă de 3MB.

  c.2. pentru participarea în cadrul secțiunilor 1-16 este obligatorie atașarea unui fișier conținând copia după actul de identitate.

  d.1. fiecare din cele 3 imagini reprezentative ale lucrării se va atașa separat, în format format JPG, având o înălțime de 800 pixeli și o dimensiune maximă de 3MB.

  d.2. textul de prezentare a lucrării se va redacta bilingv - în limba engleză și în limba maternă a aplicantului (RO, HU, SRB) și se va completa în cadrul formularului de înscriere online, în limita a maxim 2500 de caractere cu tot cu spații.

  Toate materialele necesare înscrierii în etapa 1 (copia după actul de identitate, fișierul cu prezentarea lucrării, cele 3 imagini reprezentative) se vor atașa în cadrul formularului de înscriere online.

  Mai multe detalii despre desfășurarea etapei de preselecție se pot consulta în capitolul Calendar – Calendar concurs lucrări.

  Predarea se consideră validată odată cu primirea mesajului de confirmare de la organizatori, în termen de maxim 1 oră de la înscriere.

  ETAPA 2 – EXPOZIȚIE (jurizare finală)

  În etapa a 2-a a concursului se vor înscrie lucrările selectate în urma etapei de preselecție, în vederea premierii și includerii acestora în expoziție.

  Înscrierea în etapa a 2-a constă în:
  a. completarea online a formularului de înscriere (alt formular de înscriere decât cel din etapa de preselecție) disponibil începând cu 15 august 2016 pe site;
  b. atașarea lucrării selectate în etapa de preselecție într-o variantă mai dezvoltată, pe baza unui nou model cadru (layout) conținând prezentarea lucrării;
  c. atașarea unor materiale (imagini, text de prezentare și piese ale lucrării, precum și date de prezentare ale autorului/biroului/colectivului) în scopul promovării și publicării lucrării în publicațiile de specialitate.

  b.1. Pentru etapa a 2-a a concursului, fișierul conținând prezentarea lucrării se va completa după modelul cadru (layout-ul) pus la dispoziție pe site-ul competition.betacity.eu, denumit LAYOUT EXPOZIȚIE, care se poate descărca din cadrul secțiunii în care se va înscrie lucrarea sau din cadrul formularului de înscriere online pentru etapa 2.

  b.2. Este obligatorie, pentru toți participanții, folosirea modelului cadru (layout-ului) de prezentare a lucrării.

  b.3. Nerespectarea modelului cadru (layout-ului) de prezentare duce la descalificarea lucrării de către organizatori.

  b.4. Fișierul conținând prezentarea lucrării va conține:
 • date, text explicativ redactat bilingv - în limba engleză și în limba maternă a aplicantului (RO / HU / SRB);
 • plan de situație;
 • planurile nivelurilor cu legende;
 • secțiuni caracteristice;
 • opțional: fațade, detalii, axonometrii, perspective, scheme conceptuale, piese de analiză, etc.;
 • imagini (fotografii sau vizualizări ale lucrării, fotografii ale machetei, etc.);
 • codul de identificare (același cod ales de participant pentru etapa de preselecție).
 • b.5. Fișierul conținând prezentarea lucrării se va atașa în cadrul formularului de înscriere online, în 2 variante:
 • pentru print - format JPG, dimensiune A0 (841 x 1189 mm), 300 dpi, denumit după modelul: PRINT_ABC12_SECTION NAME;
 • pentru web – format JPG, rezoluție de 2000 x 2828 pixeli, denumit după modelul: WEB_ABC12_SECTION NAME;
 • b.6. Fișierele conținând prezentarea lucrării se vor printa de către organizatori pe un suport rigid și se vor expune în cadrul expoziției concursului (pentru perioada expunerii, inclusiv itinerare, se va consulta capitolul Calendar – Calendar concurs lucrări).

  c.1. Transmiterea pentru publicare și în scopul promovării a următoarelor materiale:
 • 3 imagini ale lucrării – fotografii sau vizualizări ale proiectului, format JPG, dimensiuni: A4 portrait / A5 landscape la 300 dpi, denumite după modelul: PUBLICATION_IMG_ABC12_ SECTION NAME_image name/image number;
 • scurt text de prezentare a lucrării, incluzând și date tehnice (maxim 2500 de caractere cu tot cu spații), redactat bilingv - în limba engleză și în limba maternă a aplicantului (RO / HU / SRB), care se va completa în cadrul formularului de înscriere online;
 • planuri, secțiuni, fațade, schițe, care împreună oferă o imagine de ansamblu a lucrării - format PDF, dimensiuni: A4 portrait / A3 landscape la 300 dpi, denumite după modelul: PUBLICATION_DRAWINGS_ABC12_ SECTION NAME_drawing name;
 • o fotografie autor/birou/colectiv - format JPG, pătrat cu latura de 15 cm la 300 dpi, denumită după modelul: PUBLICATION_CV_IMG_ABC12_ SECTION NAME;
 • scurt text de prezentare a autorului/biroului/colectivului (maxim 1000 de caractere cu tot cu spații), redactat bilingv - în limba engleză și în limba maternă a aplicantului (RO / HU / SRB), care se va completa în cadrul formularului de înscriere online.
 • Toate materialele necesare înscrierii în etapa 2 menționate mai sus se vor atașa în cadrul formularului de înscriere online pentru etapa 2.

  Tot în cadrul formularului de înscriere online pentru etapa 2 se va introduce și codul de identificare a lucrării, atribuit în etapa de preselecție.

  Predarea se consideră validată odată cu primirea mesajului de confirmare de la organizatori, în termen de maxim 1 oră de la înscriere.

  Înscriere secțiune 16. TEXT DE ARHITECTURĂ

  Înscrierea în cadrul secțiunii 16 constă în:
  a. completarea online a formularului de înscriere specific secțiunii 16, disponibil pe site;
  b. atașarea eseului;
  c. atașarea unei copii după un act de identitate din care reiese că participantul are domiciliul stabil în România, Ungaria sau Serbia.

  b.1. Eseul se va redacta respectând modelul cadru (layout-ul) de prezentare pus la dispoziție pe site-ul competition.betacity.eu, denumit LAYOUT TEXT ARHITECTURĂ, care se poate descărca din cadrul secțiunii 16. Text de arhitectură.

  b.2. Este obligatorie, pentru toți participanții, folosirea modelului cadru (layout-ului) de prezentare specific secțiuni 16 – Text de arhitectură.

  b.3. Nerespectarea modelului cadru (layout-ului) de prezentare duce la descalificarea lucrării de către organizatori.

  b.4. Eseul se va înscrie sub forma unui document format PDF având o dimensiune maximă de 3MB și va respecta următoarele:
 • prima pagină va conține numele autorului, titlul eseului și un rezumat de maxim 1000 de caractere cu spații;
 • corpul de text se va încadra în 20000 de caractere cu spații (font 12, Cambria, spațiere 1.15);
 • textul se va redacta obligatoriu în limba engleză;
 • se va folosi sistemul de citare „Oxford” - trimitere la sursă cu opțiunea notă de subsol (regulile acestui sistem de citare le puteți consulta aici);
 • textul poate fi însoțit de imagini (ilustrații, scheme, fotografii); fiecare imagine va avea indicat autorul; toate drepturile de autor asupra imaginilor vor fi gestionate de către participanți.
 • b.5. Eseul va fi identificat pe baza unui cod format din 3 litere și 2 cifre la alegerea participantului (de exemplu ABC12, XYZ32, XOY00, etc.). Codul de identificare va fi integrat în denumirea eseului, respectând modelul: REGISTRATION_ABC12_ARCHITECTURAL TEXT.

  Un autor poate participa cu maxim 1 eseu la concurs.

  Materialele necesare înscrierii (eseul și copia după actul de identitate) se vor atașa în cadrul formularului de înscriere online.

  Predarea se consideră validată odată cu primirea mesajului de confirmare de la organizatori, în termen de maxim 1 oră de la înscriere.


  Contestații

  Depunere contestații

  Solicitanții nemulțumiți de analiza preliminară a lucrărilor pot depune contestații.

  Analiza preliminară a lucrărilor se referă la gestionarea de către secretariatul concursului a lucrărilor primite (verificarea planșelor, consemnarea abaterilor, întocmirea unui proces verbal, publicarea procesului verbal pe site-ul concursului).

  Pentru perioada depunerii contestațiilor se va consulta capitolul Calendar.

  Contestațiile privind analiza preliminară a lucrărilor de către secretariatul concursului se vor depune online, pe adresa de mail contact@betacity.eu.

  Contestațiile se vor depune sub forma unui document PDF, format A4, redactat în limba engleză.

  În formularea contestației, pe lângă motivul depunerii acesteia, se va specifica numele participantului și codul lucrării înscrise în concurs (vezi capitolul Înscriere din prezentul Regulament).

  Soluționare contestații

  Contestațiile depuse în perioada anunțată de către organizatori (a se consulta capitolul Calendar) se vor evalua de către o comisie formată din 3 membri, reprezentanți ai echipei de organizare: Simina Cuc, Andreea Duminică și Roxana Radu, din rândul cărora se va alege un președinte.

  Rezultatele finale, în urma soluționării contestațiilor, se afișează pe site-ul concursului în data stabilită prin calendar (a se consulta capitolul Calendar).


  Jurizare

  Pentru jurizarea lucrărilor înscrise în concurs, sunt constituite 3 jurii, a câte 3 membri fiecare, grupate în funcție de cele 16 secțiuni.

  Componența juriilor s-a stabilit de către echipa de organizare BETA, ținând cont de orientarea profesională și de experiența în domeniile enunțate prin secțiuni, urmărindu-se totodată cooptarea unor membri care activează în România, Ungaria sau Serbia, și care percep caracteristicile urbane, economice, sociale, culturale ale euroregiunii.

  Componența juriilor și gruparea lor în funcție de secțiuni

  JURIUL 1: va evalua lucrările înscrise în secțiunile: LUCRĂRI DE LICENȚĂ, VIZIUNI ARHITECTURALE, TEXT DE ARHITECTURĂ
  Componență:
  Ștefan Ghenciulescu (RO);
  Ivan Kucina (SRB);
  Zsolt Vasáros (HU).

  JURIUL 2: va evalua lucrările din secțiunile: AMBIENT, LOCUIRE UNIFAMILIALĂ/COLECTIVĂ, COMERCIAL, SERVICII, INSTITUȚIONAL, CULTURAL, PATRIMONIU
  Componență:
  Adrian Untaru (RO);
  Goran Vojvodić (SRB);
  Balázs Marián (HU).

  JURIUL 3: va evalua lucrările din secțiunile: DEZVOLTARE URBANĂ/RURALĂ, INIȚIATIVE PENTRU ARHITECTURĂ DE CALITATE, SPAȚIU PUBLIC, ARTA ÎN SPAȚIUL PUBLIC, INFRASTRUCTURĂ
  Componență:
  Klaus Birthler (RO);
  Darko Polic (SRB);
  Árpád Szabó (HU).

  Procesul de jurizare

  Procesul de jurizare se va desfășura cu participarea tuturor membrilor titulari, pentru fiecare din cele 3 jurii.

  Programul de desfășurare a deliberărilor, precum și criteriile de jurizare se vor stabili de către fiecare juriu în parte.

  Fiecare juriu va alege un președinte dintre membri săi și va evalua lucrările conform criteriilor și metodologiei de lucru stabilite de comun acord.

  Fiecare juriu va fi asistat, pe întreaga perioadă de desfășurare a procesului de jurizare, de către un secretar fără drept de vot, care va contrasemna procesele verbale semnate de toți membri juriului și va asigura buna desfășurare a deliberărilor.

  La finalul deliberărilor, fiecare juriu va întocmi și înainta către organizatori un proces verbal care va conține rezultatele concursului, în corelație cu ansamblul de criterii de jurizare.

  Juriile își rezervă dreptul de a nu acorda premii sau nominalizări la oricare dintre secțiuni, în cazul în care se vor înscrie prea puține lucrări sau acestea nu corespund nivelului stabilit prin cerințele de jurizare. De asemenea, juriile pot stabili împărțirea premiului unei secțiuni la mai mulți competitori sau acordarea doar a unor mențiuni.

  Hotărârile juriilor nu pot face obiectul niciunor contestații, ele fiind definitive și irevocabile.

  În situații excepționale, atunci când unul dintre membrii juriului nu își poate îndeplini obligațiile, indiferent din ce motive, organizatorii își asumă responsabilitatea de a înlocui membrul respectiv cu un alt reprezentant al aceleiași țări.


  Premii

  Se vor acorda 16 premii, 1 premiu/ secțiune, după cum urmează:

  1. Premiul secțiunii AMBIENT: 1000 euro;
  2. Premiul secțiunii LOCUINȚE UNIFAMILIALE: 1000 euro;
  3. Premiul secțiunii LOCUINȚE COLECTIVE: 1000 euro;
  4. Premiul secțiunii COMERCIAL: 1000 euro;
  5. Premiul secțiunii SERVICII: 1000 euro;
  6. Premiul secțiunii INSTITUȚIONAL: 1000 euro;
  7. Premiul secțiunii CULTURAL: 1000 euro;
  8. Premiul secțiunii PATRIMONIU: 1000 euro;
  9. Premiul secțiunii DEZVOLTARE URBANĂ/RURALĂ: 1000 euro;
  10. Premiul secțiunii SPAȚIU PUBLIC: 1000 euro;
  11. Premiul secțiunii INIȚIATIVE PENTRU ARHITECTURĂ DE CALITATE: 1000 euro;
  12. Premiul secțiunii ARTA ÎN SPAȚIUL PUBLIC: 1000 euro;
  13. Premiul secțiunii INFRASTRUCTURĂ: 1000 euro;
  14. Premiul secțiunii LUCRĂRI DE LICENȚĂ: 1000 euro;
  15. Premiul secțiunii VIZIUNI ARHITECTURALE: 1000 euro;
  16. Premiul secțiunii TEXT DE ARHITECTURĂ: 1000 euro.

  Toate sumele acordate ca premii sunt brute și vor fi impozitate conform Codului Fiscal în vigoare.


  Calendar

  Calendar concurs lucrări (secțiunile 1-15)

  21 IUNIE: lansare concurs lucrări etapa 1; lansare sesiune de întrebări etapa 1;
  11 IULIE: termen limită adresare întrebări etapa 1 (întrebările adresate se vor redacta în limba maternă a participantului);
  15 IULIE: publicare răspunsuri la întrebări etapa 1 pe site-ul concursului și individual, prin email (răspunsurile la întrebări se vor publica în română, maghiară și sârbă);
  28 IULIE, ORA 24:00 A ROMÂNIEI (GMT + 2H)*: termen limită predare concurs etapa 1;
  29 IULIE*: analiza preliminară - gestionarea de către secretariatul de concurs a lucrărilor primite (verificarea planșelor, consemnarea abaterilor, întocmirea unui proces verbal, publicarea procesului verbal pe site-ul concursului);
  30 IULIE – 1 AUGUST*: înregistrare contestații (online) privind analiza preliminară a lucrărilor de către secretariatul concursului;
  2 AUGUST*: evaluare contestații de către o comisie formată din 3 membri, reprezentanți ai echipei de organizare, din rândul cărora se va alege un președinte;
  3 AUGUST*: întocmirea unui proces verbal în urma soluționării contestațiilor și publicarea rezultatelor finale pe site-ul concursului;
  4 - 14 AUGUST*: preselecția lucrărilor de către juriul concursului (online);
  15 AUGUST: comunicare rezultate preselecție pe site-ul concursului și anunțare pe mail a autorilor lucrărilor selecționate; LANSARE ETAPA 2: lansare sesiune de întrebări etapa 2;
  19 AUGUST: termen limită adresare întrebări etapa 2 (întrebările adresate se vor redacta în limba maternă a participantului);
  22 AUGUST: publicare răspunsuri la întrebări etapa 2 pe site-ul concursului și individual, prin email (răspunsurile la întrebări se vor publica în română, maghiară și sârbă);
  5 SEPTEMBRIE, ORA 24:00 A ROMÂNIEI (GMT + 2H): termen limită predare concurs etapa 2 (predare finală);
  6 SEPTEMBRIE: analiza preliminară - gestionarea de către secretariatul de concurs a lucrărilor primite (verificarea conformității planșelor și a respectării regulamentului de înscriere, consemnarea abaterilor, întocmirea unui proces verbal, publicarea procesului verbal pe site-ul concursului);
  7 – 8 SEPTEMBRIE: înregistrare contestații (online) privind analiza preliminară a lucrărilor de către secretariatul concursului;
  9 SEPTEMBRIE: evaluare contestații de către o comisie formată din 3 membri, reprezentanți ai echipei de organizare, din rândul cărora se va alege un președinte;
  10 SEPTEMBRIE: întocmirea unui proces verbal în urma soluționării contestațiilor și publicarea rezultatelor finale pe site-ul concursului;
  1 OCTOMBRIE: vernisarea expoziției-concurs în cadrul Muzeului de Artă Timișoara;
  1 - 15 OCTOMBRIE: perioadă expunere lucrări la Muzeul de Artă Timișoara;
  15 OCTOMBRIE - 20 NOIEMBRIE: itinerarea lucrărilor din cadrul expoziției-concurs în spațiul public;
  23 - 25 NOIEMBRIE: jurizare etapa 2 (jurizare finală);
  26 NOIEMBRIE: premiere; anunțarea câștigătorilor pe site-ul concursului.


  *Pentru a încuraja participarea în cadrul expoziției-concurs BETA 2016, a fost prelungită perioada de înscriere până în 31 iulie 2016, ORA 24:00 A ROMÂNIEI (GMT + 2H)! Din aceste considerente, intervin următoarele modificări de calendar.  Calendar concurs TEXT DE ARHITECTURĂ

  21 IUNIE: lansare concurs text de arhitectură, lansare sesiune de întrebări;
  11 IULIE: termen limită de adresare întrebări (întrebările adresate se vor redacta în limba maternă a participantului);
  15 IULIE: publicare răspunsuri la întrebări pe site-ul concursului și individual (răspunsurile la întrebări se vor publica în română, maghiară și sârbă);
  5 SEPTEMBRIE, ORA 24:00 A ROMÂNIEI (GMT + 2H): termen limită predare eseuri concurs;
  6 SEPTEMBRIE: analiză preliminară - gestionarea de către secretariatul de concurs a eseurilor primite (verificarea eseurilor, consemnarea abaterilor, întocmirea unui proces verbal, publicarea procesului verbal pe site-ul concursului);
  7 – 8 SEPTEMBRIE: înregistrare contestații (online) privind analiza preliminară a eseurilor de către secretariatul concursului;
  9 SEPTEMBRIE: evaluare contestații de către o comisie formată din 3 membri, reprezentanți ai echipei de organizare, din rândul cărora se va alege un președinte;
  10 SEPTEMBRIE: întocmirea unui proces verbal în urma soluționării contestațiilor și publicarea rezultatelor finale pe site-ul concursului;
  11 SEPTEMBRIE - 25 NOIEMBRIE: jurizare eseuri online;
  26 NOIEMBRIE: premiere; anunțarea câștigătorului pe site-ul concursului.


  Organizator

  Organizatorul concursului este Filiala Teritorială Timiş a Ordinului Arhitecţilor din România.

  Datele de contact ale Filialei Teritoriale Timiş a Ordinului Arhitecților din România sunt:
  str. Diaconu Coresi 12, Timişoara
  tel. +40 728 226 593
  email. contact@betacity.eu

  Secretariat concurs:
  Alexandra-Maria Garomfir
  Oana Simionescu
  Alexandru Todirică

  Comisie soluționare contestații:
  Simina Cuc
  Andreea Duminică
  Roxana Radu