Co-autori


Costin Niţă

Birou de arhitectură


-

Colaboratori (membri ai echipei):


Costin Niţă

Colaboratori externi:


-

Locație:


Ciorogirla, Ilfov, Romania

Client:


-

Buget:


-

Text de prezentare a lucrării:


Lucrarea de față abordează posibilitatea reutilizării Conacului Gigurtu, o construcție veche de 200 de ani, prin reabilitare, conversie și extindere. Cadrul natural valoros, râul Ciorogîrla, elementele caracteristice reședințelor nobiliare extraurbane de secol 19 și arhitectura clasică subliniază valoarea construcției și conduc la catalogarea acesteia drept monument istoric. Intervenția dorește să readucă în prim plan conacul, la nivel social și cultural, prin implicarea publicului, valorificarea cadrului natural existent și prin promovarea obiceiurilor locale. Propunerea constă în reabilitarea conacului și conversia acestuia într-un spațiu destinat cercetării dulgheriei prin workhopuri, care să implice participarea atât a localnicilor senori ce încă știu această meserie, cât și a tinerilor, similar modelului Țibănești. Pentru atribuirea rolulului de element ordonator la nivel social și cultural în localitate, designul permite găzduirea evenimentelor de tipul serbărilor, conferințelor și a prezentărilor tematice. Funcțiunile propuse au rădăcini în toate etapele prin care a trecut conacul, în ideea elogierii importanței acestei construcții pentru localnici de-a lungul vremii: De la reședință nobiliară s-a propus cazare ocazională în cadrul workshopurilor. Conacul a fost utilizat și ca școală primară astfel, în sens educațional, a fost propusă ideea de atelier de dulgherie. O altă funcțiune adăpostită a fost cea de birouri pentru unitatea de prelucrare a lemnului din Ciorogîrla, astfel că spațiul poate fi utilizat și ca birouri temporare în cadrul conferințelor și expozițiilor. La exterior, accentul cade pe restarurarea fațadelor însă pentru interior, intenția a fost de a permite citirea amprentei timpului și a diferitelor funcțiuni pe care conacul le-a adăpostit. În acest sens, au fost păstrate finisajele de pereți specifice fiecărei perioade și functiuni și au fost recreate vechile compartimentări valoroase cu elemente constructive care să permită o citire cât mai amplă a amenajării. Pentru a accentua înțelegerea spațiului, etajele întâi și doi au fost retrase de la fața pereților de contur, tocmai pentru a crea o “cutie“, închisă cu pereți de sticlă care să permită intrarea luminii prin fanta din acoperiș. Culoarea predominantă a finisajelor este albul, pentru a contrasta cu cromatica elementelor existente restaurate, similar ideii de obiect exponat, în vitrină, pe un background alb.