Profesia


Arhitect

Co-autori


Ana-Maria Branea

Locație:


Syracuse, New York, USA

Client:


City of Syracuse and Town of Dewitt

Text de prezentare a lucrării:


Drept răspuns competiției Erie Boulevard Competition autorii au concluzionat că o intervenție chirurgicală, limitată la bulevard, ar avea un succes limitat în ameliorarea efectelor negative ale mediului construit asupra celui natural. Astfel se propune un ADN URBAN, o dublă spirală ce combina un coridor urban plin de viață, cu funcțiuni mixte, destinat pietonilor cu unul verde, sustenabil, biodivers. Prin identificarea peisajelor urbane abandonate ce prezintă potențial de promovare a dezvoltării biodiversității și atractive pentru populație, s-a extins aria de intervenție și astfel s-a creat în mod natural o strategie la scara mare și pe termen lung de îmbinare a unui coridor urban activ cu unul biodivers de recreere. Extinderea conceptului diversității la naturală și urbană, permite autorilor să propună ADN-ul URBAN ce încurajează dezvoltarea economică, coeziunea socială si ecologia într-o manieră benefică mutual, schimbând orientarea dezvoltării de la una concentrată pe automobile către transport inter modal cu facilități destinate transportului în comun, piste de biciclete și infrastructura pentru pietoni. ADN-ul URBAN introduce oamenii in nou creatul habitat natural într-o manieră sănătoasă, responsabilă și sustenabilă. Propunerea de mixtură de funcțiuni merge mai departe de convenționala orizontală către o mai sustenabilă implementare pe verticală, generând densități mai ridicate și o mai eficientă utilizare a terenului. Funcțiunile de la nivelul terenului sunt alese pentru a promova viața urbană, spații comercial, servicii, spații destinate comunităților sau galerii de artă. Marile loturi de parcare sunt înlocuite sunt înlocuite prin unele mai discrete, ascunse în spatele parcelelor sau la primul etaj al clădirilor cu funcțiuni mixte. Spațiile de birouri ce contribuie prea puțin la viața străzii sunt amplasate la etajele doi sau trei iar funcțiunile private, cum ar fi locuințele, facilitățile de sport și educaționale sunt amplasate exclusiv la ultimele etaje pentru a le proteja. Acoperișurile sunt fie terase verzi, terenuri de sport private sau sunt acoperite cu panouri solare si fotovoltaice. Unitățile rezidențiale promovează formarea comunităților prin alocarea de spații sau grădini comune generoase, în vreme ce traficul redus și numărul mare de copaci plantați, canale de colectare a apei și zone verzi îmbunătățesc calitatea mediului, creșterea indicelui de vegetație și crearea unor noi habitate promovând biodiversitatea.