Co-autori


Ovidiu Micşa

Birou de arhitectură


Andreescu & Gaivoronschi

Colaboratori externi:


SC Mighera SRL

Locație:


Timisoara, str. Oedip

Suprafața construită:


176 mp

Text de prezentare a lucrării:


Zona de implementare a locuinţelor se află în sudul Timişoarei într-un cartier rezidenţial închegat, cu un regim de înălţime de P+1..2, în care au mai rămas câteva parcele ce urmează a fi edificate în următorii ani. Tema proiectului a presupus definirea unor locuinţe duplex cu trei sau patru dormitoare care să se încadreze într-un buget de cca. 500-550 euro/mp şi care să posede o certă flexibilitate în a doua fază a şantierului când vor aparea noii beneficiari, respectiv cumpărătorii acestora. Cele două parcele avute în vedere au cate 400 mp. Casele păstrează aliniamentul existent şi au un regim de înalţime de P+1 către stradă şi coboară către curţile din spate. Pe de-o parte cele două “siameze” au un aer mai urban către spaţiul public, pe de altă parte au o scară mai domestică către curţi. Nu în ultimul rând, considerăm că orientarea est-vest a locuinţelor a fost judicious interpretată, cu dormitoarele către răsărit şi cu camerele de zi şi bucătăriile către apus. Investitorul a cerut definirea unei identităţi diferite pentru cele două case. Acest lucru s-a rezolvat prin tratarea diferită a golurilor faţadelor, orientarea şi iluminarea naturală diferită a spaţiilor interioare, separarea aparentă a volumelor celor două locuinţe şi flexibilitatea configurării etajului în trei variante diferite de planimetrie. Partiurile au fost organizate în oglindă, corpurile separate se asamblează în cadrul unui întreg în care asemanarea şi diferenţa sunt atent dozate. Partea dinspre strada a caselor se dezvoltă pe două niveluri ce adăpostesc dormitoarele şi biroul. Prin detaşarea volumetriei celor două case în aceaste zone se lasă impresia existenţei a doua imobile separate. Jumătatea dinspre curte este un spaţiu înalt care însumează sufrageria şi locul de luat masa iar bucătaria semi-deschisă împarte înalţimea cu un spaţiu de depozitare aflat la etaj. Datorită limitării impuse de buget s-a urmarit eficientizarea proiectului prin micşorarea spaţiilor de circulaţie, prin gabaritarea şi dispunerea judicioasă a funcţiunilor, totodată incercând imprimarea unui caracter aparte prin modul în care se realizează iluminarea naturală a casei. S-a optat pentru un sistem simplu de edificare cu zidarie de cărămidă cu sâmburi, planşee din beton armat şi acoperiş cu grinzi din lemn. Între timp, locuinţele s-au vândut. Astfel, în zona privată, noii proprietari şi-au putut dezvolta fiecare personalitatea, în timp ce la stradă, s-a dorit pastrarea unei certe unităţi.