Profesia


Inginer

Birou de arhitectură


S.C. PATH'SROUT S.R.L. TIMIȘOARA

Colaboratori externi:


Arh. DEMETRESCU BOGDAN, Arh. ISOPESCU BODGAN

Locație:


ARAD

Client:


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Buget:


2,50 milioane euro

Suprafața construită:


950,00 mp

Text de prezentare a lucrării:


Pasarela pietonală, realizată în perioada 2013-2015, este amplasată în zona centrală a municipiului Arad şi traversează râul Mureş în amonte de podul „Decebal” şi în imediata vecinătate a podului pietonal de pontoane, în amonte de acesta. Pe malul stâng, în dreptul amplasamentului pasarelei, se află zona de agrement „Ştrandul Neptun”, dezvoltată pe o suprafaţă de cca. 20 ha, iar pe malul drept, pasarela propusă se leagă de aleea principală de pe malul râului Mureş, care este în directă legătură cu Parcul Eminescu şi, la cca. 200 m distanţă, cu zona centrală a oraşului, unde se află, în imediata apropriere, şi sediul Primăriei Municipiului Arad. Înainte de executarea pasarelei, accederea în zona „Ştrandului Neptun” se făcea doar pe podul rutier „Decebal” şi pe cele două poduri de pontoane plutitoare, plasate în albia minoră, în dreptul „Asociaţiei Voinţa” şi a „Sălii Polivalente”. Îmbunătăţirea accesului pe malul stâng a devenit necesară după anul 1968, când s-a desfiinţat ştrandul de pe malul drept şi respectiv s-a construit “Ştrandul Neptun” pe malul stîng. În acest scop s-au montat cele două poduri plutitoare, realizate iniţial din bărci, apoi din pontoane metalice, dar care pot asigura doar accesul limitat şi nesigur, mai ales în perioadele în care râul Mureş are nivelul apelor mai crescut. Pasarela propusă are lăţimea utilă totală de 4,00 m, din care 2,00 m pentru circulaţia pietonală şi respectiv 1,60 m pentru ciclişti, încărcarea totală maximă admisă fiind de 7,50 kN/m2. De asemenea, pasarela este destinată şi circulaţiei auto pentru intervenţii de urgenţă, fiind permis accesul unor vehicole cu greutatea maximă de 5,00 tone. Lăţimea totală este de 4,84 m, iar ungimea totală este de cca. 185,00 m având deschiderile 9,27(mal stang)+ 33,00 + 85,00 + 33,00 + 18,94(mal drept). Structura de rezistenţă a pasarelei este alcătuită din elemente metalice, și este de tip hobanat, cu grindă de rigidizare şi 2 piloni, respectiv tiranţi înclinaţi plasţi în formă de harpă. Elevaţiile sunt realizate din beton armat iar fundaţiile sunt alcătuite din radiere şi piloţi foraţi din beton armat. Realizarea întregii lucrări s-a făcut din fonduri locale ale Primăriei Arad şi respectiv cu forţă de muncă exclusiv locală, ceea ce constituie un merit ce trebuie apreciat.