Profesia


arhitect

Co-autori


Paul Buchert, Rudolf Gräf, Lavinia Popa

Birou de arhitectură


Vitamin Architects

Colaboratori (membri ai echipei):


Adelina Cioată, Cristina Rămneanțu, Andreea Pătroi, Raoul Chiricheș, Pataki Farkas

Colaboratori externi:


ing. Ion Furdui (rezistență), ing. Florin Ghilezan (instalații), ing. Pompiliu Sava (electrice)

Locație:


str. Amforei nr. 4, 300660 Timișoara, România

Text de prezentare a lucrării:


Amenajarea s-a realizat într-o centrală termică, executată din elemente prefabricate după un model tip în anii 70. Rolul ei era de a aproviziona o parte din cel mai mare cartier de locuinţe colective din Timişoara cu agent termic. Odată cu retehnologizarea instalațiilor, volumul acestora s-a diminuat considerabil, rezultând un spaţiu liber care putea primi altă destinaţie, de preferinţă una flexibilă şi uşor adaptabilă. Transformarea de acest tip vine cu multe capcane pentru clădirea în cauză. Chiar dacă valoarea formală a clădirii nu reprezintă în sine un atu extraordinar, ea are o ţinută dată de structura din elemente prefabricate, foarte pregnantă prin simetrie şi relaţia plin gol foarte simplă dar oarecum impunătoare. Păstrarea acesteia şi în mod special a relaţiei dintre structură şi elementele de închidere a ghidat proiectul ca intenţie, cu scopul de a obţine o imagine de ansamblu care să păstreze coerenţa clădirii existente şi să indice discret zona refuncționalizată. Dintre cele trei goluri simetrice de pe fațada principală, cel din zona noului birou a fost mărit pe verticală, astfel încât relaţia dintre structură şi gol să se modifice doar printr-o singură operaţie şi să păstreze principiul existent de structurare a faţadei. Tabloul de tâmplărie a preluat rolul de a da o scară adecvată acestei noi zone devenită şi zona de acces. Datorită spațiului cu deschidere și înălțime mare a fost posibilă realizarea unui mezanin. Modul de intervenție ales a fost unul bazat pe o structură metalică independentă. Astfel, parterul permite o subîmpărțire funcțională raportată la rasterul noii structuri, acomodând zone cu funcțiuni tehnice și semipublice. În mezanin sunt localizate posturile de lucru. Acesta se bucură de avantajul structurii existente, spaţiul deschis apropiind utilizatorul de elementele fabricate industrial devenite ascalare. Pentru a păstra atmosfera inițială şi a evita introducerea unor elemente străine de context, toate intervențiile noi, inclusiv instalația termică sau cea electrică, urmăresc scoaterea în evidenţă a caracterului industrial al clădirii în paralel cu transpunerea sa într-o nouă destinaţie.