Colaboratori (membri ai echipei):


prof dr arh Ana-Maria Zahariade, sef lucr arh Vasilica Tihan, conf dr ing Adrian Iordăchescu

Colaboratori externi:


Atelier 13, Cristina Bobe

Locație:


Mihăileni, Botoșani

Text de prezentare a lucrării:


În cadrul proiectului de diplomă a fost cercetată posibilitatea realizării unei academii de muzică ( Academia Internațională de muzică „George Enescu”) în satul Mihăileni. Localitatea Mihăileni este o așezare relativ nouă ce a apărut în a doua jumătate a sec al XVIII-lea ca târg de graniță între Moldova și Galiția. Coloniștii ce au întemeiat așezarea au fost negustori evrei din Galiția. Până la cel de-al doilea Război Mondial târgul a cunoscut o perioadă de dezvoltare, fiind pentru scurt timp chiar și capitala județului. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial o mare parte a fondului construit a fost distrus în timpul bombardamentelor, urbea transformându-se într-un sat. Printre casele vechi ce s-au păstrat se numără și casa Enescu, casa mamei marelui compozitor. Această casă este monument de categoria B. În zona din proximitatea monumentului se întâlnesc majoritatea caselor vechi care au supraviețuit bombardamentelor din cel de-al Doilea Război Mondial. Funcțiunea propusă pentru revitalizarea satului cât și a monumentului istoric este o academie de muzică care să aducă evenimente în zonă tot timpul anului. Intervenția se desfășoară pe 4 terenuri( terenul din fața bisericii catolice, terenul casei Luchian, terenul casei Enescu și terenul cu ruina casei Moruzi) și este etapizată. În prima etapă de construire casele Enescu și Luchian sunt restaurate. Casa Enescu este păstrată ca muzeu iar casa Luchian este folosită pentru cursuri de muzică adresate atât celor care participă la cursuri de măiestrie cât și localnicilor. Cele două construcții noi propuse pe lotul casei Luchian conțin spațiile de cazare pentru zece cursanți și bucătăria cu locul de luat masa. Lotul Moruzi cât și lotul din spatele casei Luchian sunt folosite pentru evenimente și producție agicolă. Pe terenul din fața bisericii sunt propuse o alee și locuri umbrite. În a doua etapă de construire sunt realizate două săli pe lotul Moruzi: o sală multifuncțională și o sală cu o acustică adecvată pentru muzica clasică. Intrarea în foaier se face prin beciul rămas din casa Moruzi.