Lansare etapa 2
15 August
Categoria: CONCURS

În etapa a 2-a a concursului se vor înscrie lucrările selectate în urma etapei de preselecție, în vederea premierii și includerii acestora în expoziție.

Etapa a 2-a a concursului se va desfășura după următorul calendar:
19 AUGUST: termen limită adresare întrebări etapa 2 (întrebările adresate se vor redacta în limba maternă a participantului);
22 AUGUST: publicare răspunsuri la întrebări etapa 2 pe site-ul concursului și individual, prin email (răspunsurile la întrebări se vor publica în română, maghiară și sârbă);
5 SEPTEMBRIE, ORA 24:00 A ROMÂNIEI (GMT + 2H): termen limită predare concurs etapa 2 (predare finală);
6 SEPTEMBRIE: analiza preliminară - gestionarea de către secretariatul de concurs a lucrărilor primite (verificarea conformității planșelor și a respectării regulamentului de înscriere, consemnarea abaterilor, întocmirea unui proces verbal, publicarea procesului verbal pe site-ul concursului);
7 – 8 SEPTEMBRIE: înregistrare contestații (online) privind analiza preliminară a lucrărilor de către secretariatul concursului; 
9 SEPTEMBRIE: evaluare contestații de către o comisie formată din 3 membri, reprezentanți ai echipei de organizare, din rândul cărora se va alege un președinte;
10 SEPTEMBRIE: întocmirea unui proces verbal în urma soluționării contestațiilor și publicarea rezultatelor finale pe site-ul concursului;
1 OCTOMBRIE: vernisarea expoziției-concurs în cadrul Muzeului de Artă Timișoara;
1 - 15 OCTOMBRIE: perioadă expunere lucrări la Muzeul de Artă Timișoara;
15 OCTOMBRIE - 20 NOIEMBRIE: itinerarea lucrărilor din cadrul expoziției-concurs în spațiul public;
23 - 25 NOIEMBRIE: jurizare etapa 2 (jurizare finală);
26 NOIEMBRIE: premiere; anunțarea câștigătorilor pe site-ul concursului.

Pentru mai multe detalii, consultați capitolul Înscriere - ETAPA 2 din Regulamentul concursului disponibil pe site.